Creative Branding Process

Tasarist, stratejik tasarım geliştirme sürecinde sadece tüketiciyi anlamaya önem vermez, alıcı ve tüketici iç görülerini ayrı ayrı ele alır. “Tüketici-alıcı” hibrid doğasına odaklanmak, trendleri ve bu trendlerin tasarım geliştirmeye etkilerini incelemek, adına CBP (Creative Branding Process) dediğimiz bütünsel bir yaklaşımın fitilini ateşler.